Prevážacie vozíky, samovyklápacie kontajnery

Kontajner slúži na prevážanie kovového odpadu (odrezky a opaly).

Kovový odpad je z kontajnera vysypaný do určených dopravných prostriedkov. Z dôvodu bezpečnosti práce je potrebné, aby bol proces vysýpania zabezpečený bez zásahu viazača, len pôsobením zdvihu žeriava. Preto je kontajner navrhnutý ako samovyklápací.

Kontajner je riešený tak, aby jeho prevádzka bola zabezpečená bez zásahu viazača. Obsluhu kontajnera pri prenose a vysýpaní šrotu zabezpečuje žeriavnik prácou žeriava. 

Vyklápanie kontajnera vykonáva žeriavnik nasledujúcim postupom:

Kontajner položí na podlahu prepravného prostriedku. Súčasným spúšťaním zdvihu a pohybom pojazdu mosta dôjde k odopnutiu hákov zo závesných čapov. Nasledovným zdvíhaním kontajnera dôjde k opretiu spodných častí oválnych otvorov o výklopné čapy. Pokračovaním zdvíhania dôjde k preklopeniu kontajnera na podlahe a jeho naslednému vyprázdneniu.

Po vyprázdnení sa kontajner vo vyklopenej polohe prenesie cez bočnicu. Po položení prednej hrany vyprázdneneho kontajnera na podlahu haly sa súčasným spúšťaním zdvihu a pojazdom mosta kontajner prevalí do vodorovnej polohy. Do prepravnej polohy sa uvedie opätovným zachytením hákov bočníc do závesných čapov.

Nádoba kontajnera je zvarenec zhotovený z plechov  vystužený tyčami prierezu U. Tyče sú na steny privarené tak, aby vytvárali uzavretý prierez. Na stenách kontajnera (vo vystužených miestach) sú privarené závesné a výklopné čapy. Závesné čapy slúžia na prenos kontajnera, výklopné čapy slúžia na jeho preklápanie.

Nádoba kontajnera je zavesená na závese. Záves je zvarenec zhotovený z plechov (bočnice) a z tyčí U (priečka). V strede priečky je oko, ktoré slúži k zaveseniu na hák žeriava. Na koncoch priečky sú privarené bočnice. V miestach výrezov pre čapy sú zosilnené privarenými príložkami. V bočniciach je vytvorený závesný hák ktorý slúži, po zachytení do nosných čapov, na prenos kontajnera vo vodorovnej prepravnej polohe. V spodnej časti bočníc sú zhotovené šikmé oválne otvory, do ktorých sú nasunuté výklopné čapy a slúžia na preklápanie kontajnera.

Žeriavy a žeriavové dráhy
Kladkostroje a prídavné zariadenia
Posuvné brány
Prevážacie vozíky, samovyklápacie kontajnery
Výroba na mieru
Servis, údržba a revízie