Servis, údržba a revízie

Spoločnosť REFORM Košice zabezpečuje opravy, údržbu a servis žeriavov, a elektrických a ručných kladkostrojov, prenosných mechanických a hydraulických zdvíhacích zariadení, paletových vozíkov.

V prípade opráv žeriavových dráh, zabezpečí geodetické zameranie pred a po oprave. Servisná skupina nastupuje na odstránenie poruchy spravidla do 24 h po zaslaní záväznej objednávky, alebo nahlásení poruchy v prípade dlhodobého zmluvného vzťahu o servise a údržbe zdvíhacích zariadení.

Autorizovaní a školení technici zaistia presné posúdenie stavu vášho zariadenia. Vyhodnotia riziká, rozpoznajú príležitosti na zdokonalenie a vypracujú odporúčania. Aktívny program preventívnej údržby je rozhodujúci pre zvýšenie bezpečnosti a produktivity. Preventívna údržba dokáže obmedziť prestoje a zvýšiť spoľahlivosť. Vytvárame plán proaktívnej prispôsobenej údržby na základe údajov o vašom zariadení, spôsobe použitia a pracovnom cykle.


Modifikácie a výstuže nosníkov


Spoločnosť LDanTech môže, na základe žiadosti zákazníka, predĺžiť alebo skrátiť dĺžku nosníka, čo môže byť nevyhnutné pri rozširovaní budov alebo pri umiestňovaní použitého žeriava do existujúcej budovy. Okrem toho je možné potrebné nosníky opraviť alebo vystužiť, pri zvyšovaní nosnosti.


VOZÍKY

Motor, prevodovka a riadiaca jednotka sú navrhnuté a vyrobené spoločnosťou LDanTech, čo vám zaručí výborný zdvíhací výkon a dlhú životnosť. Motory upevnené prírubou majú zabudované brzdy, čo pomáha správnemu nastaveniu zariadenia.MOSTOVÉ NÁRAZNÍKY

Pružinové, hydraulické alebo gumené mostové nárazníky, ktoré zabezpečia ochranu vášho žeriava a spĺňajú požiadavky OSHA.PLOŠINY

Zvýšte bezpečnosť pridaním alebo modernizovaním chodníkov a zábradlí.KONCOVÉ VOZÍKY A KOLESOVÉ KONŠTRUKCIE

Protiodporové ložiská pomáhajú vyhovieť zvýšeným nárokom na produktivitu. Vysokokapacitné koncové vozíky sú navrhnuté na predĺženie životnosti kolesa a zlepšenie udržiavania jazdnej dráhy žeriava.PREVODOVÁ SKRIŇA KLADKOSTROJA

V prípade potreby, môžeme prevodovku vášho žeriava prerobiť alebo aj úplne vymeniť tak, aby vyhovovala pracovnému prostrediu alebo sa dokonca zvýšila nosnosť. Všetky dôležite komponenty ako hriadele, ložiská a prevodovka, môžeme strojovo a tepelne upraviť, čím zabezpečíme trvácnosť komponentu.SAMONASTAVITEĽNÉ SAMOVYROVNÁVACIE BRZDY

Zjednodušte si údržbu automatickou kompenzáciou opotrebovaného obloženia. V našej ponuke nájdete čeľusťové brzdy so sadou pružín AISE na jednosmerný prúd, s elektrickým uvoľnením alebo s pulzným pohonom na striedavý prúd.MOSTOVÉ BRZDY

Použité mostové brzdy, ktoré sú väčšinou použité na žeriavoch poháňaných jednodmerným prúdom, je možné nastaviť na ovládanie zo zeme alebo kabíny. Medzi vymeniteľné alebo renovovateľné komponenty patria elektrické a hydraulické čeľuste, sady pružín na jednosmerný prúd, kotúče a uvoľňovacie mechanizmy.SPODNÉ BLOKY

Skladujeme kompletné spodné bloky rôznych veľkostí a konfigurácií a tiež diely, ktoré bežne podliehajú opotrebovaniu, ako sú háky, rámy, čapy, lanovnice, ložiská a bezpečnostné západky.

Žeriavy a žeriavové dráhy
Kladkostroje a prídavné zariadenia
Posuvné brány
Prevážacie vozíky, samovyklápacie kontajnery
Výroba na mieru
Servis, údržba a revízie