Servis a údržba

Poskytujeme rýchly a kvalitný servis

  • Servisný zásah do 4 hodín
  • Pokrytie požiadaviek zákazníkov v celej SR
  • Rýchle dodanie náhradných dielov
  • Školenia žeriavnikov, viazačov a obsluhovateľov
  • Individuálny servisný program


Kontaktovať REFORM Košice